ÅTERANVÄNDNING

Många gånger vet man inte om hur dåligt ställt det är på taket.

Efter en grundlig inspektion kunde vi hitta en del att anmärka på.
Detta hus är byggt 2007 (försäkringsärende efter brand) och är ett tydligt exempel på hur det kan se ut efter bara ca 15 år när en okunnig hantverkare lagt ett tak. Detta var inget som syntes utifrån förutom under språnget vid gaveln där färgen hade släppt på virket. Vi kunde med tummen trycka rakt igenom råsponten. Kunden valde att vi reparerar 15m2 råspont samt lägger ny papp och läkt på hela taket samt byter vindskivor, beslag och monterar en ny skorstenshuv. Takteglet återanvände vi och behandlade mot påväxt efter utfört arbete.

2
4
3
1
5